Sharper peaks, better separations

Thermische Desorptie (TD)

Thermische Desorptie (TD)

Thermische desorptie is een manier om vluchtige componenten te analyseren in lucht, materiaal en producten. Er zijn verschillende oplossingen op dit vlak, niet alleen om samples op een juiste manier te verzamelen, maar ook voor verschillende tubes en instrumentatie die het beste bij uw vraagstuk passen. De mogelijkheden worden hieronder beschreven.

Monstername

Voor de monstername hebben we een aantal oplossingen, namelijk: (geautomatiseerde) canisters, handmatige monstername, geautomatiseerde “in het veld” monstername, online monstername en gespecialiseerde oplossingen voor in een laboratorium omgeving. Door gebruik te maken van Tube-tagging is de traceerbaarheid van de monsters verzekerd tot aan de rapportage.

Micro-Chamber/Thermal Extractor

Met de Micro-Chamber/Thermal Extractor (μ-CTE) heeft u de mogelijkheid om snel emissies van materialen te screenen conform de nieuwste regelgeving. Vier of zes monsters kunnen tot een volume van 100 ml worden opgewarmd tot een maximale temperatuur van 250°C, waarbij de flow ook kan worden ingesteld. Schadelijke stoffen, die vrijkomen uit het materiaal, worden bemonsterd op thermische desorptie buizen. Daarna kunnen de buizen geplaatst worden in de thermische desorptie unit van Markes.