Sharper peaks, better separations

Mission Statement

Sharper Peaks, Better Separations!

Dat is de missie waar het team van specialisten van JSB voor staat. Of het nu gaat om GCMS-, LCMS- of monstervoorbereiding oplossingen. JSB heeft veel voor u in petto. Van sample tot rapport. We bestrijken het hele proces in chromatografische scheidingen.

Het doel van JSB is zich altijd te richten op innovatie en het creëren van oplossingen gerelateerd aan de behoeften van onze klanten. Ons uitgangspunt is altijd de chromatografische uitdaging waar een gebruiker mee wordt geconfronteerd. De inspiratie die we krijgen van deze dagelijkse uitdagingen in de chromatografie zijn de basis voor onze innovatieve activiteiten.

Het is onze missie een markt en technologie gedreven bedrijf te zijn dat uitblinkt in het leveren van unieke oplossingen voor haar klanten en tevens een bedrijf te zijn dat altijd bovenop de laatste ontwikkelingen zit. Daarnaast wil JSB simpelweg geweldige service en support bieden, enorme kennis over toepassingen en applicaties overdragen en flexibel en betrouwbaar zijn. Kortom onze klanten profiteren altijd van scherpere pieken en betere scheidingen!

Marco Koenen, directeur JSB