Sharper peaks, better separations

Purge & Trap

Purge & Trap

Purge & Trap wordt gebruikt voor de analyse van vluchtige aromatische- en gehalogeneerde koolwaterstoffen. Het principe van Purge & Trap is kort gezegd een inert zuiver gas dat door een (verwarmd) afgesloten purgevat wordt geleid, waarbij de vluchtige koolwaterstoffen uit de sample worden gedreven. De vluchtige uitgedreven koolwaterstoffen worden met het gas meegevoerd naar de trap (een absorptiemiddel). Deze trap kan met verschillende materialen verpakt zijn, een bekend voorbeeld is de VOCARB 3000. Na absorptie wordt de trap verwarmd en worden de componenten naar de capillaire kolom in de GC getransporteerd. In de GC worden de componenten gescheiden en met de massaspectrometer gedetecteerd.

JSB heeft verschillende mogelijkheden op het vlak van de analyse van vluchtige koolwaterstoffen:

Bent u benieuwd naar de andere mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier en een van onze experts zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.