Sharper peaks, better separations

Pyrolyse

Pyrolyse

Pyrolyse is het kraken van materiaal. In de meeste gevallen gebeurt het kraken door het materiaal te verhitten bij een hoge temperatuur (> 300 ºC) zonder de aanwezigheid van zuurstof. In tegenstelling tot kraken, vindt verbranding wel in aanwezigheid van zuurstof plaats. Een praktisch gebruik van pyrolyse is het schoonmaakprogramma van sommige moderne ovens die bij ongeveer 500°C alle aangebrande resten verwijdert. Pyrolyse kan ook toegepast worden voor het omzetten van biomassa in biobrandstof of voor het kraken van polymeren. De ontstane producten kunnen daarna met een GC systeem worden gescheiden en gemeten worden met een massaspectrometer (MS). Er zijn verschillende type pyrolyse units die elk hun specifieke kenmerken hebben.

Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende mogelijkheden: