Sharper peaks, better separations

ROXY

ROXY

Het principe van de ROXY is eenvoudig. Met een elektrochemische cel in de vloeistofstroom ontstaan er reacties bij de passerende componenten. In het geval van de klassieke elektrochemische detector meet men de verschilspanning en gebruikt dit voor kwantificering. Hier is alleen de aangebrachte verschilspanning van belang en zal de detectie plaatsvinden in (meestal) de LC-MS.
De vloeistofstroom, de gebruikte vloeistoffen en de benodigde spanning bepalen welke cel de meest optimale resultaten geeft. Er zijn een aantal verschillende reactor cellen beschikbaar:

 • SynthesisCell
 • u-PrepCell
 • ReactorCell
 • ChipCell

Erg veel componenten reageren op een spanningsverschil, een onnatuurlijk proces maar ook in het menselijk lichaam maken we gebruik van dit principe. De applicatie gebieden zijn dan ook legio. De ROXY is een onafhankelijke toevoeging aan uw LC-MS systeem en kan dus gebruikt worden bij elk merk LC-MS systeem. Hieronder een greep uit de mogelijkheden.

Applicatie gebieden:

 • Protiens/Peptides, Biopharmaceuticals
 • Disulfide Bond Reduction in Proteins & Biopharmaceuticals
 • Superior H/D Exchange
 • Salt Cluster Removal (Na, K, ..)
 • Protein/Peptide Cleavage (Digestion)
 • Drug – Protein Binding
 • Drug / Xenobiotic Metabolism
 • Metabolite Synthesis
 • Healthcare Products, Skin Sensitizer
 • Environmental Degradation / Persistence
 • Forensic Drugs, Drugs Abuse, Illicit Drugs