Sharper peaks, better separations

Universal DART bron

Universal DART bron

Het DART systeem is een Direct Analysis in Real Time LC-MS bron. Door zijn eenvoudige besturing via een iPhone app of webbased via de computer kan men parameters aanpassen terwijl met aan het meten is. Een temperatuur ionisatie profiel is in enkele seconden opgenomen. Het systeem is ontwikkeld omeenvoudig massaspectrometrische informatie te krijgen van allerlei materialen. Door zijn “zachte” ionisatie zal normaal gesproken een CI achtig spectrum ontstaan. Door MS-MS toe te passen kan men meer informatie over de componenten verkrijgen. Het systeem kan uitgerust worden met een Open Spot bron, een kaartje waar het materiaal op zit wordt simpelweg tussen de gasstroom en de bron gehouden. De SVP module is te verkrijgen met een “angel option”, waardoor men ook onder een hoek de componenten de bron kan inbrengen. De DART bron heeft vele accessoires om het sample op een juiste manier tussen de DART en de MS bron te brengen. De DART bron heeft aansluitingen voor vrijwel elk type LC-MS systeem in de markt van elke leverancier.

Sampling Accessories for DART

  • Transmission module
  • 12 DIP it Module
  • Direct Capillary Insert Module
  • X-Z Scanner Module
  • Tweezer module
  • TLC Block Module
  • 3+D Scanner Module
  • Tablet Carrier Module